Nauka odmiany czasowników i rzeczowników przez dzieci w językach złożonych gramatycznie

English Version

Dzieci na całym świecie rodzą się z takimi samymi zdolnościami do nauki języka. Zdolności te muszą być jednak elastyczne, aby umożliwić naukę różnych języków w różnych społeczeństwach i kulturach. Nasz projekt bada rozwój gramatyczny dzieci w sześciu językach, między innymi polskim.

Pytanie o to, w jaki sposób dzieci uczą się mówić jest jednym z najważniejszych we współczesnej psychologii. Przez długi czas powszechnie uważano, że dzieci rodzą się z podstawowym rozumieniem gramatyki (np. istnieje dla nich pojęcie czasownika i wiedzą, że może się on łączyć z rzeczownikiem) i muszą jedynie poznać wyrazy odpowiadające konkretnym kategoriom gramatycznym w ich języku ojczystym, aby zacząć go używać. Późniejsze badania pokazały jednak, że dzici często popełniają błędy językowe, które przeczą tej teorii i wielu naukowców utrzymuje obecnie, że dzieci uczą się gramatyki od podstaw, słowo po słowie. Niestety, do niedawna większość badań koncentrowała się na języku angielskim, który ze względu na swoją specyfikę (w szczególności ograniczoną odmianę rzeczowników i czasowników) nie pozwala poddać próbie tych dwóch konkurujących ze sobą teorii. Dlatego zespół badawczy LuCiD na Wydziale Psychologii Uniwersytetów w Manchesterze i Liverpoolu, wspólnie z Dr. Grzegorzem Krajewskim z Uniwersytetu Warszawskiego, rozpoczął badania nad nabywaniem gramatyki przez dzieci w języku bardziej złożonym gramatycznie, jakim jest polski.

Ten projekt pozwoli nam:

  • Pomóc pracownikom służby zdrowia i logopedom zrozumieć wpływ różnic językowych na rozwój językowy dzieci.
  • Pomóc nauczycielom wczesnoszkolnym zrozumieć problem i wyzwania jakie stają przed dziećmi dwujęzycznymi.

Poszukujemy obecnie polskojęzycznych dzieci w wieku 3 do 5 lat do wzięcia udziału w pierwszym badaniu dotyczącym odmiany czasowników, na Uniwersytecie w Manchesterze między 13. a 24. Lipca 2015. Badanie trwa ok. 1 godziny (z przerwą).

Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem, prosimy o kontakt mailowy (marta.szreder@manchester.ac.uk) lub rejestrację tutaj, abyśmy mogli przesłać Państwu szczegółowe informacje i ustalić wygodny dla Państwa termin wizyty w Centrum.